G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Vragen aan broeder Pierre-Marie

1
Persoonlijke levensweg
2

"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie

3
Het begin
4
De spiritualiteit van "Jeruzalem"
5
Een plaats en een missiein de Kerk
6
Een "nieuwe gemeenschap"?
7
De leken en "Jeruzalem"
8
In het hart van de stad,
in het hart van de wereld
9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
2

Hoe zijn dit appèl, deze intuïtie die u tot het stichten van deze gemeenschap hebben gebracht ontstaan? Wat was uw situatie
op dat moment?

Ik was tien jaar priester. Mei 68. De tijd na het Concilie. De jaren 70. Een tijd waarin iedereen  op zoek leek, alles zich leek te ontrafelen in de Kerk en in de maatschappij. Ieder had recht op een sabbatjaar. Ik vertrok liever naar de woestijn, met toestemming van de aartsbisschop van Parijs, dan me te laten omscholen aan de universiteit die ik nauwelijks had verlaten. Voor mij een fantastische tijd van gebed, stilte en eenzaamheid in diepe verbondenheid met God, met als enig gezelschap de Bijbel en de monstrans voor het heilig Sacrament. Overdag de zon  en 's nachts de sterren. De Assekrem is een berg op de top van de Hoggar. Daar heb ik eigenhandig een hermitage van droge stenen gebouwd. In een maanachtig landschap maar van een onuitsprekelijke schoonheid "Naakte aarde onder een blote hemel, waar men wordt blootgelegd." Ik was er maar al te gelukkig! Beetje bij beetje ben ik gaan voelen dat de werkelijke woestijn in deze tijd, met zijn spirituele dorst en zijn honger naar authentieke liefde, in het hart van de megapolen ligt. En ik ben naar Parijs teruggekeerd met het verlangen om "monnik in de stad" te worden. De spontane akkoordverklaring van Kardinaal Marty maakte van dit verlangen een missieopdracht. En alles is op gang gekomen.
Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)