G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Vragen aan broeder Pierre-Marie

1
Persoonlijke levensweg
2
"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie
3

Het begin

4
De spiritualiteit van "Jeruzalem"
5
Een plaats en een missiein de Kerk
6
Een "nieuwe gemeenschap"?
7
De leken en "Jeruzalem"
8
In het hart van de stad,
in het hart van de wereld
9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
3

Met wie hebt u deze gemeenschap gesticht en met steun van welke charisma's?
En hoe is alles begonnen?

Ik heb me laten steunen door "de Heilige Geest die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil" en heb me gebaseerd op "het fundament wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus", om het met de woorden van de Bijbel te zeggen
(1 Kor 12,11 en 3,11). Ik voel me Van s veel meer "arbeider in de wijngaard van de Heer" en metselaar van "het Huis waarvan God de architect is", dan stichter.

 

In het begin was ik alleen. Nog een jaar leven in eenzaamheid midden in Parijs, in een kleine studio ter beschikking gesteld door het Aartsbisdom. Ik moest "metgezellen zoeken", zoals de heilige Ignatius zou hebben gezegd. Na negen maanden waren we een twaalftal broeders, bereid om het avontuur aan te gaan. Ik was 41 jaar. Op Allerheiligen 1975 hebben we onze eerste stichtingsmis gevierd in het hart van Parijs, in Saint-Gervais. Een jaar later, in 1976 is een gemeenschap van zusters volgens dezelfde lijn ontkiemd. Het jaar daarop, is een eerste lekengemeenschap gevormd. En alles is elkaar zeer snel opgevolgd. Met de vreugde en de beproevingen, de moeilijkheden en de geslaagde acties zoals men zich kan voorstellen. Maar alles is genade! En daaraan heeft het niet ontbroken!
Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)