G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Vragen aan broeder Pierre-Marie

1
Persoonlijke levensweg
2
"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie
3
Het begin
4

De spiritualiteit van "Jeruzalem"

5
Een plaats en een missiein de Kerk
6
Een "nieuwe gemeenschap"?
7
De leken en "Jeruzalem"
8
In het hart van de stad,
in het hart van de wereld
9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
4

Wat karakteriseert uw gemeenschappen?
Hoe zou u uw handelen en uw spiritualiteit definiëren?

Wij zijn stadsmonniken en monialen, opgericht als Religieuze Instituten van de katholieke Kerk. In het "hart van de stad", willen wij leven "in het hart van God". Wij verbinden ons Van s volgens dezelfde waarden als het traditionele monachisme, maar geven deze een inhoud die zo veel mogelijk beantwoordt aan de oproep van de hedendaagse Kerk en de verwach-tingen van de wereld van deze tijd.

 

Wat het definiëren van ons handelen en onze spiritualiteit betreft, als dat al mogelijk is, zou ik het in één zin willen samenvatten: wij hebben een levenswijze die niet van het platteland is, niet ommuurd en niet binnen een klooster. Maar wij doen onze drie religieuze geloften strevend naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen broederlijk samenleven, persoonlijk en liturgisch (4 uur per dag) gebedsleven, een leven van stilte, werk en gastvrijheid, met een speciaal accent op de evangelische vreugde en de schoonheid als bescheiden weerschijn van Gods aanwezigheid. Wij zijn Van s stadsbewoners, in het kader en volgens het ritme van de hedendaagse megapolen; huurders, zonder eigendomsrecht, zelfs als gemeenschap; werken in loondienst, maar slechts halve dagen en overeenkomstig onze diverse competenties; niet achter kloostermuren, maar met Van idelijke tijden en plaatsen van stilte en eenzaamheid; en verbonden met de diocesane Kerk.
Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)