G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Vragen aan broeder Pierre-Marie

1
Persoonlijke levensweg
2
"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie
3
Het begin
4
De spiritualiteit van "Jeruzalem"
5

Een plaats en een missiein de Kerk

6
Een "nieuwe gemeenschap"?
7
De leken en "Jeruzalem"
8
In het hart van de stad,
in het hart van de wereld
9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
5

Welke status heeft u in de Kerk? Hoe zou u uw missie definiëren?

Ik begin met de missie. Vanaf het begin, is ons een beeltenis gegeven: "een tapijt van gebed over het "macadam" van de stad". Ik geloof dat dat aardig onze missie typeert, zo niet definieert. Komt naar Saint-Gervais en U zult zien!

Wat onze kerkelijke status betreft, wij zijn opgericht als Religieuze Instituten van monastieke aard door de Aartsbisschop van Parijs, na akkoordverklaring van de Romeinse congregaties voor de Geloofsleer en van het Gewijd Leven; maar verbonden met iedere plaatselijke Kerk in de geest van Vaticaan II. Wij hechten sterk aan deze vitale band met ieder van onze respectievelijke bisschoppen, daar waar we zijn, of het nu Parijs, Brussel, Straatsburg, Florence, Montreal is, maar ook in Vézelay en Mont-Saint-Michel. En nu in Rome, waar de Trinita-del-Monti ons gastvrijheid verleent sinds september 2006. Wij hopen er "Romeinen" te worden!

Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)