G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Vragen aan broeder Pierre-Marie

1
Persoonlijke levensweg
2
"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie
3
Het begin
4
De spiritualiteit van "Jeruzalem"
5
Een plaats en een missiein de Kerk
6

Een "nieuwe gemeenschap"?

7
De leken en "Jeruzalem"
8
In het hart van de stad,
in het hart van de wereld
9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
6

U bent wat men zou kunnen noemen een "nieuwe gemeenschap". Welke plaats neemt u in ten opzichte van de grote traditie van de Kerk, in het bijzonder wat betreft het monachisme, en waarin zit uw vernieuwing?

Wij proberen ons te plaatsen op het kruispunt van twee wegen diep ingeworteld in het Evangelie: een appèl om alles te geven, om "zijn leven te verliezen", zoals Christus zegt; maar ook een appèl om het initiatief te nemen, om open, inventief, creatief te blijven. We moeten Van s geworteld zijn in oude solide waarden, verankerd in een goede "traditie", wat niets te maken heeft met traditionalisme! Maar deze zelfde waarden in ons leven zo vertalen dat zij beantwoorden aan de werkelijke behoeften van de Kerk van vandaag en de wereld van deze tijd. Om heel concreet te zijn, wij leggen de drie geloften van kuisheid (zuiverheid), armoede en gehoorzaamheid af; wij wijden ons aan het gebed en aan een volledig broederlijk samenleven; wij dragen een religieus habijt, eten in stilte, besteden veel tijd in eenzaamheid in onze cel… En onze twee Instituten van broeders en zusters blijven autonoom op het gebied van huisvesting en bestuur. We hebben geen televisie en gaan niet naar theater of bioscoop... En we kunnen héél goed zonder!

Maar tegelijkertijd leven we niet achter gesloten kloostermuren, op het ritme van de stad, werken er halve dagen om in ons onderhoud te voorzien, zowel solidair als ook een beetje strijdig met de omgeving. Zo zijn we stadsbewoners, in loondienst, huurders en zonder persoonlijk of communautair privé eigendom. We zingen onze liturgie samen, broeders en zusters, vierstemmig en we stellen ons open voor de rijkdommen van zowel het christelijke Oosten als Westen. De wereld is niet meer één geheel en we moeten open blijven staan voor de verscheidenheid (vooral met de 30 nationaliteiten binnen onze Gemeenschappen). Maar de leiding over de wereld blijft bij één unieke Redder en we moeten onophoudelijk terugkeren naar het essentiële, naar Hem luisteren en ons hele leven terugbrengen onder deze ene leider, Christus.

Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)