G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Vragen aan broeder Pierre-Marie

1
Persoonlijke levensweg
2
"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie
3
Het begin
4
De spiritualiteit van "Jeruzalem"
5
Een plaats en een missiein de Kerk
6
Een "nieuwe gemeenschap"?
7

De leken en "Jeruzalem"

8
In het hart van de stad,
in het hart van de wereld
9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
7

Laten we nu even spreken over de plaats van de leken bij jullie Gemeenschappen. Wat is volgens u de bijdrage van de biddende aanwezigheid van de lekengemeenschap voor de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem? En omgekeerd, hoe zou u de bijdrage van het charisma van de Broeders en Zusters van Jeruzalem bij de lekengemeenschappen omschrijven?

De lekengemeenschappen zijn langzamerhand als uit zichzelf rond onze monastieke Gemeenschappen ontstaan. Alleen al in de stad Parijs zijn er een twintigtal die een 800 personen vertegenwoordigen. Het niveau van hun deelname is heel verschillend. Maar allen vertegenwoordigen een mooie aanvulling op ons monastieke leven. Ik zou zeggen zij zijn als het evangelische verlengstuk ervan. Zij herinneren ons eraan dat onze roeping voornamelijk is gebaseerd op ons doopsel en dat, wat onze levenstaat ook is, we allen tot heiligheid zijn geroepen. Het centrum van deze "margriet" met verschillende bloembladen is de liturgie van de getijden en in het bijzonder de dagelijkse Eucharistieviering. Van daaruit komt alles tot uitdrukking en vindt zijn harmonie. Is er daar misschien een heel stuk beeld van wat de Kerk van morgen zou kunnen worden?

Ik geloof dat de lekengemeenschappen op ons steunen, min of meer als de seculiere oblaten van de benedictijner kloosters. Maar we moeten alles verplaatsen naar de stedelijke context van de moderne tijd. Zij nemen deel aan onze vaste liturgische diensten. 's Morgens, 's middags en 's avonds komt de trein langs en ieder kan op zijn gemak opstappen. Behalve deze dagelijkse liturgische realiteit (die gaat tot de mogelijkheid van aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, iedere dag van 7.30 uur tot 21 uur), is het Levensboek een spirituele levensgids voor velen. Kan men Van s misschien in één formule zeggen dat wij voor degenen die rond ons leven zijn als "wakers-wekkers", onder het oog van God?

Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)