G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Vragen aan broeder Pierre-Marie

1
Persoonlijke levensweg
2
"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie
3
Het begin
4
De spiritualiteit van "Jeruzalem"
5
Een plaats en een missiein de Kerk
6
Een "nieuwe gemeenschap"?
7
De leken en "Jeruzalem"
8

In het hart van de stad,
in het hart van de wereld

9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
8

In dezelfde lijn, wat is volgens u voor de monniken en de monialen de bijdrage van het werk en het leven "in de wereld"?

Het werk in de wereld vertegenwoordigt voor ons eenvoudig een halve dag.
Vier uur per dag en vijf dagen op zeven. Er blijft Van s 20 uur over voor alle rest (gemeenschapsleven, leven in de cel, persoonlijk gebed, liturgie, gastvrijheid, studie, tijd van eenzaamheid) en twee hele dagen per week waarop het werk, buitenshuis of profaan, geen beroep op ons doet. Dit brengt ons een zekere solidariteit met de andere stadsbewoners, misschien een zekere geloofwaardigheid in hun ogen en brengt ons zeker de verplichting in herinnering die God ieder van ons oplegt om dagelijks in ons levensonderhoud te voorzien door het werk van onze handen, naar het voorbeeld van Jezus, Jozef en Maria in Nazareth.
Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)