G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Prier

1
Persoonlijke levensweg
2
"Jeruzalem": een appèl, een intuïtie
3
Het begin
4
De spiritualiteit van "Jeruzalem"
5
Een plaats en een missiein de Kerk
6
Een "nieuwe gemeenschap"?
7
De leken en "Jeruzalem"
8
In het hart van de stad,
in het hart van de wereld
9
De naam "Jeruzalem"
10
Enkele cijfers
9

Waarom deze naam "Jeruzalem"? Wat betekent Jeruzalem voor de Gemeenschappen van Jeruzalem? Lag die naam voor jullie direct voor de hand?

In het begin werden we eenvoudig "broeders van Saint-Gervais" genoemd. Maar er waren zusters bijgekomen, stichtingen werden voorbereid… En tijdens een gedenkwaardige retraite werd ons gezegd: "Jullie moeten een naam hebben".Die avond zijn de broeders en zusters gaan bidden en alle bijbels gingen open op verzen die over Jeruzalem spraken. We hebben er zelfs een gezang van gemaakt. De beslissing Van urde niet lang en was unaniem, wat zeldzaam is in gemeenschap!

 

Deze naam beschrijft werkelijk fantastisch het leven dat wij proberen te leiden. Is Jeruzalem niet de stad door God aan de mensen gegeven en door de mensen gebouwd voor God en daarmee de patrones van alle steden van de wereld? Het is de stad waar Jezus naar is opgegaan om te onderrichten, te sterven en te verrijzen, de gezegende plaats waar de Geest over de Kerk is gekomen en waar de eerste christelijke gemeenschappen zich hebben verzameld in gebed en onderling delen. En tenslotte is het, in de Apocalyps, de stad die "van God uit de hemel neerdaalt" aan het einde der tijden, en vertegenwoordigt zij de belofte van eeuwig geluk waarop wij met heel ons monastiek leven proberen te anticiperen. Het is verbazend dat deze zo rijke en sprekende naam nooit eerder is gebruikt in de Kerk: je zou geloven dat hij op ons wachtte!

Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 04-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)