G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Levensboek van Jeruzalem

U kunt kriskras door
de 15 hoofdstukken
van het Levensboek
surfen door te klicken
op één van de nummers.

Verkoopspunt

Monniken in de stad

Levensboek van de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem

Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2003

ISBN 90-209-5296-X, 164 blz., Prijs: 15 Euros


Het Levensboek van Jeruzalem, geschreven door priester Pierre-Marie Delfieux om de broeders en zusters van Jeruzalem op hun levensweg te leiden, is meer dan een monastieke regel: het is een spirituele lijn die is gericht aan allen die gevoelig zijn voor de stads- en universele dimensie van iedere christelijke roeping en op zoek naar een leven "in het hart van de stad, in het hart van God".

Deze bladzijden brengen ons terug naar de bron van de eerste christelijke gemeenschappen van Jeruzalem en herinneren allen eraan hoe en waarom lief te hebben, te bidden, te werken, gastvrij te zijn en de stilte te betrachten. Hoe en waarom kuis (zuiver), arm, gehoorzaam, nederig en vreugdevol te zijn, in het hart van de wereld en in de Kerk, op het ritme van de stad. Een levensprogramma dat alleen op zich al de naam Jeruzalem in herinnering roept, stad door God aan de mensen gegeven en door de mensen voor God gebouwd."Ik heb zoveel mogelijk en aldoor geprobeerd om niets anders te zeggen dan wat de Heer ons al heeft geopenbaard en opgedragen, daarbij steunend op de Heilige Schrift, op de levende herinnering aan Christus, op de innerlijke stem van de Geest die alles leidt en verheldert, en op wat de Kerk sinds eeuwen uitdraagt en leert.

Hiertoe leek het me goed dat we steeds de fundamentele reden en de wezenlijke bron, van waaruit alles zich concreet laat ordenen, in gedachten houden; door het werk tegelijk te baseren op het grote Voorbeeld van de heilige Drie-eenheid en op het Gelaat van Christus, volmaakte maatstaf van ieder leven van liefde, gebed, werk, stilte en gastvrijheid, en uniek model van armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid, nederigheid, vreugde…

Het leek me ook nodig en goed, om al deze oproepen te laten steunen op wat zoveel heilige monniken en monialen en zoveel Vaders in het geloof, al in dezelfde zin of met hetzelfde doel hebben geschreven of ervaren; en ons zoveel mogelijk te laten leiden door het voorbeeld van de heilige Maagd Maria, aan wie onze Gemeenschappen zijn toegewijd".

Broeder Pierre-Marie
Inleiding van het Levensboek


Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 06-05-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)