G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Wie zijn wij?

In het hart van de katholieke Kerk brengen de Monastiek Gemeen-schappen van Jeruzalem broeders en zusters in twee instituten bijeen. Zij hebben als specifieke roeping om in de "woestijn van de stad" oases van gebed, stilte en vrede te scheppen.

Zij zijn op Allerheiligen 1975 opgericht in de kerk Saint-Gervais, geboren uit de ontmoeting tussen een verlangen van Kardinaal François Marty, toen aartsbisschop van Parijs, en een voorstel van Priester Pierre-Marie Delfieux, studentenaalmoezenier aan de Sorbonne, oprichter van de Gemeenschappen van Jeruzalem.

De Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem zijn thans gevestigd in Parijs, Vezelay, Straatsburg, Mont-Saint-Michel, Brussel, Florence, Montreal en Rome en op twee Gasten- en Retraite plaatsen: Magdala, in Sologne, en Gamogna, in Toscane. Zij hebben hetzelfde charisma, zij het met eigen accenten al naar gelang hun situatie, van broederlijk samenleven, gebed, werk en gastvrijheid "in het hart van de stad" of "in het hart van de wereld", waarbij zij steeds trachten "in het hart van God" te blijven.

Een charisma dat in het bijzonder het accent legt op de schoonheid van de liturgie, die oase van vrede, waar ieder zich kan komen laven, 's avonds, 's morgens of  's middags, en er komen uitrusten in God van het afmattende ritme van de stad.

Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 02-04-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)