G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Wie zijn wij?

Een leven van gebed

Het parochieleven

Een leven van gebed

Broederlijk samenleven
Een apostolisch leven
Een monastiek leven

Het gebed vormt het hart van ons leven, opdat het leven van de gemeenschap en van de parochie onafgebroken met God is verbonden, in de intimiteit van zijn aanwezigheid.

 

De gemeenschap komt drie maal per dag bijeen voor het liturgisch gebed, vierstemmig gezongen.

Dagelijks vormen de aanbidding, de rozenkrans, de lectio divina met onze liturgie onze dagen, om voeding te geven aan een hart dat God zoekt.

Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 30-03-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)