G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Wie zijn wij?

Broederlijk samenleven

Het parochieleven

Een leven van gebed

Broederlijk samenleven

Een apostolisch leven
Een monastiek leven

Het broederlijk samenleven is bron van héél grote vreugde en ook van diepe bekering.


De broeders en zusters beleven hun ambt in de gemeenschap.

Het broederlijk samenleven biedt de mogelijkheid voor ieders persoonlijke ontwikkeling, complementariteit van de charisma's en een evenwichtig leven.

De intuïtie van de stichter is om de priesters toe te staan hun diocesaan ambt in de gemeenschap uit te oefenen en aan de broeders en zusters om met hen de pastorale zorg te dragen.

Startseite (auf Franzšsisch) †bersicht (auf Franzšsisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 30-03-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Franzšsisch)
†bersicht (auf Franzšsisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)