G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Leken Gemeenschappen
van Jeruzalem

Met de Monastieke Gemeenschappen en rond het centrale charisma van de liturgische lofzang hebben zich vele lekengemeenschappen gevormd. Met en zoals de broeders en zusters, maar volgens hun eigen roeping, vinden hun leden in het Levensboek van Jeruzalem de bron van hun geestelijk leven.

De Lekengemeenschappen van Jeruzalem brengen leden van alle leeftijden en alle milieus bijeen, verdeeld over een twintigtal gemeenschappen, met verschillende verplichtingen in het gezins-, professionele, sociale, culturele, studenten-, oecumenische, etc. leven. Deze gemeenschappen hebben ieder hun eigen kleur: van de meest actieve tot de meest contemplatieve, en hun eigen ritme in hun bijeenkomsten: conferenties, korte retraites, wekelijkse bijeenkomsten, pelgrimstochten…
Deze pagina's, die nu nog alleen in het Frans kunnen worden geraadpleegd, zijn nog in opbouw: het knopje geeft aan dat er geklikt kan worden.
Geen knopje? Kom dan spoedig terug!

Jongeren met de Gemeenschappen van Jeruzalem

Frat' des Ados is de Gemeenschap van de 14 tot 18-jarigen
Frat' des Jeunes is de Jongerengemeenschap (18-30 jarigen)
Jeunes Professionnels is de Gemeenschap van Jongeren
met een beroep
École de Vie is de Levensschool

Geëngageerde leken bij de Gemeenschappen van Jeruzalem

Gezinnen en jonggehuwden
Evangelische Gemeenschappen

Kunst, Wetenschappen en religies

Ogives
Fiat Lux
De "Tafel van Abraham"

Christelijke vorming

Volwassenencatechisatie, doop en vormsel
Bijbelse Ateliers

Gebedsgroepen

Wakers-Aanbidders
Het Cenakel
Onze Lieve Vrouwe van de tederheid
"Une heure avec Dieu"

Andere

Werk & Werkeloosheid
Begeleiding
Siloë
Bezatha
Effata
Startseite (auf Französisch) Übersicht (auf Französisch) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 12-01-2008Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Französisch)
Übersicht (auf Französisch)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)