G e m e e n s c h a p p e n v a n J e r u z a l e m

Sources Vives
Het tijdschrift van de Gemeenschappen
van Jeruzalem

Lijst van alle verschenen nummers
Verkooppunten
Zich abonneren op het tijdschrift


Sources Vives,
Het tijdschrift
van de Gemeenschappen
van Jeruzalem, dat is
...Zes nummers per jaar (ongeveer 150 pagina's), voor de belangrijkste liturgische tijden van het jaar, rond een spiritueel thema.

Artikelen van experts op het gebied van de betreffende onderwerpen (bisschoppen, theologen, schrijvers…), van Pater Pierre-Marie Delfieux, stichter van de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem, en van de zusters en broeders van Jerusalem overdenkingen, meditaties en getuigenissen.

Een geïllustreerde bijlage in kleur met het laatste nieuws van de Gemeenschappen van Jeruzalem (verhalen en foto's van de evenementen die het leven van de Monastieke en Lekengemeenschappen kenmerken).

Het tijdschrift Sources Vives dat zes maal per jaar verschijnt (in het Frans), biedt de mogelijkheid om beter de roeping en de spiritualiteit van de Gemeenschappen van Jeruzalem te ontdekken en tegelijkertijd de fundamentele thema's van het christelijk geloof, het gebed, de liturgie en de Heilige Schrift uit te diepen.Via portretten van heiligen, bijbels onderzoek, of meer actuele vragen stelt Sources Vives aan zijn lezers een beschouwende blik op de wereld en de mensen, "gezichten van het Aangezicht van God", voor. Het put, met en voor hen, uit bijbelse, patristieke en mystieke bronnen, opdat de schat van levend water gedeeld wordt.

Startseite (auf Französisch) Het programma van de site (in het Frans) Contact (alle talen) Technische problemen (in het Frans) De wettelijke voorschriften (in het Frans)
Terugkeer in top van bladzijde

Pagina bijgewerkt op: 30-03-2007Alle rechten voorbehouden ©FMJ

Startseite (auf Französisch)
Het programma van de site (in het Frans)
Contact (alle talen)
Technische problemen (in het Frans)
De wettelijke voorschriften (in het Frans)